POTD: Stink Eye

POTD: Stink EyeStink Eye
Emigrant, Montana
2015