POTD: Two Strikes

Two Strikes
Louisville, Kentucky
2018