POTD: Oxymoron

Oxymoron
Tombstone, Arizona
2023

With an emphasis on the moron part.