POTD: Disconnect

Disconnect
Oro Valley, Arizona
2023