POTD: Lectio #83

Lectio #83
Glasgow, Montana
2022

A minimalist library of reading.