POTD: Prairie Smoke #5

Prairie Smoke #5
Bozeman, Montana
2020

If you aren’t familiar with the prairie smoke flower, this photo of some going to seed shows how they got their name.

POTD: Prairie Smoke #5 Read More »