POTD: Sneaky Pete

Sneaky Pete
San Diego, California
2019